پیش سفارش

پیش سفارش محصولات

جهت انتخاب بهینه توربین‌های آبی، لازم است ابتدا مکان مورد نظر از نظر میزان دبی جریان آب و میزان هد در دسترس جریان آب، توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار بگیرد. پس از بررسی محل، پیشنهاد مناسب و حداکثر میزان انرژی قابل استحصال مشخص می‌گردد.

در صورتی که امکان اندازه‌گیری مشخصات جریان آب عبوری، مانند سرعت آب و ارتفاع ریزش آب را دارید، می‌توانید در بخش محاسبه توان حداکثر میزان توان خروجی را به دست آورید.

در ابتدا خواهشمندیم که برای پیش سفارش توربین آبی مورد نیاز خود، آن را از لیست مقابل انتخاب نموده و سپس اطلاعات خود را تکمیل فرمایید. کارشناسان فروش پس از بررسی درخواست با شما تماس خواهند گرفت.